//////

CHARAKTER PRACY

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Konstrukcje te różnią się przede wszystkim płaskim lub przestrzennym charakterem pracy. Jakkolwiek wszelkie struktury, nie wyłączając belkowo-słupowych, zajmują pewną część przestrzeni, w której odbywa się Ich praca— i w pewnym sensie wszyst­kie są przestrzennymi — to Jednak Istnieją podstawy, by niektórym z nich odmow.ć przestrzennego charakteru. W konstrukcjach płaskich, w odrożmeniu od przestrzen­nych, dadzą się bowiem wyodrębnić elementy płaskie, takie jak stropy i ściany, te zaś można z kolei rozłożyć na elementy liniowe— belki I słupy—stanowiące samodzielne elementy konstrukcyjne. Taką płaską (a właściwie prostoliniową) strukturą Jest np.kaplica w Chicago. Przykładem struktury przestrzennej może być audytorium Insty­tutu MIT w Cambridge. Stanowi ono całość syntetyczną, której nie można rozłożyć na odrębne elementy składowe.

 

Comments are closed.