//////

DĄŻENIE DO DYNAMIZMU

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Dążenie do dynamizmu, znajdujące obecnie najpełniejszy wyraz w konstrukcjach łupi­nowych i wiszących, we wcześniejszych budowlach szkieletowych jest także widoczne. Niektóre rozwiązania konstrukcyjne potęgują wrażenie dynamizmu. Pr^kładem może być pozostawienie wolnej przestrzeni w przyziemiu budynku. Już T, Telford w Do­kach św. Katarzyny wzniesionych w 1824—1928 roku zastosował ten sposob, me wykorzystał jednak estetycznego efektu polegającego na kontraście między ażurową partią przyziemia a ciężką masą murów wyższych kondygnacji. Zastosował to dopiero znacznie później Le Corbusier, traktując to rozwiązanie za jedną z głównych zasad swej twórczości).

Comments are closed.