//////

KIEROWANIE SIĘ CELAMI

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Nie ma bowiem powodu nie wierzyć Freyssinetowi, gdy stwierdza: „Kierowałem się wyłącznie utylitarnymi celami. Jeżeli przy tym uprawiałem architek­turę … to czyniłem to zupełnie nieświadomie. Zajmował mnie tylko Hangar w Orły nic ponadto… ani na chwilę nie myślałem o możliwości artystycznego efektu”). Przykład hangaru nie jest bynajmniej odosobniony. Wiele Innych wcześniejszych budowli inżynierskich reprezentuje zarówno duże walory plastyczne, jak I techniczne nowatorstwo. W tym samym czasie twórczość o artystycznych ambicjach, świadomie poszukująca nowych form, co niejednokrotnie ograniczało się jak w architekturze secesji do zmiany zewnętrznych dekoracji, nie odnosi podobnych sukcesów. Wszystko to może skłaniać do przypuszczeń, iż piękno w budownictwie zjawia się tym rzadziej, im częściej I uporczywiej się go poszukuje.

Comments are closed.