//////

PRACA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI STRUKTURY

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Praca poszczególnych części struktury przestrzennej, w wypadku gdy struktura składa się z części (np. wtzw; kopułach geodezyjnych), wynika z systemu pracy całości, natomiast w strukturach płaskich, przeciwnie, na pracę całości składa się praca po­szczególnych jej elementów.Przeciwstawne systemy, z których jeden traktuje całość jako zbiór czy sumę części składowych, złożony wielostopniowo z jednostek elementarnych, oraz drugi, stano­wiący jego negację, spotykamy nie tylko w budownictwie, lecz w wielu innych dys­cyplinach naukowych, np: w fizyce—korpuskularna i połowa koncepcja materii; w teorii poznania—pozytywizm I atakujące go z różnych pozycji koncepcje marksi­stowskie, szkoły marburskiej I bergsonizmu, w psychologii — strukturalizm i psycho­logia postaci Itp.

Comments are closed.