//////

PRZESZKLENIE BUDYNKÓW

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Maksy­malne przeszklenie budynku było podyktowane nie tylko troską o dostęp dziennego światła do wnętrza, lecz wynikało także z programu artystycznego. Autor projektu wyraźnie stwierdza, że wykonanie pełnych ścian zniweczyłoby wrażenia estetyczne związane z percepcją koncepcji konstrukcyjnej). Projekty wieżowców Mies van der Rohe miały pionierski i czysto teoretyczny charakter — aktualny stan techniki nie pozwoliłby chyba wówczas ich wykonać. Wszakże zrealizowane wiele lat później wieżowce Van der Rohe tym wyróżniają od innych ówcześnie powstających, że w po­ważnym .stopniu nawiązują do dawnych teoretycznych projektów.

Comments are closed.