//////

PRZY DUŻEJ KUBATURZE

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Przy dużej kubaturze wzrasta liczba Ich powtórzeń, a analogiczne przeznaczenie pomieszczeń prowadzi do jednakowych uformowań. Wszystko to sprzyja niewątpliwie pewnemu wrażeniu monotonii, toteż—być może — sama tylko ekspozycja konstrukcji w bu­dynkach wspomnianego typu nie jest wystarczającym środkiem plastycznego wyrazu. Celowość stosowania systemów „atomizmu redukcyjnego”, usprawiedliwiona w bu­dynkach składających się z dużej liczby małych pomieszczeń, staje się dyskusyjna w jednoprzestrzennych halach o dużych rozpiętościach. Panujące w danym okres e schematy myślowe wpływają na kształtowanie się systemów konstrukcji, a aktualnie stosowane metody budowlane sprzyjają upowszechnieniu niektórych z nich.

Comments are closed.