//////

RACJONALNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Przeprowadzanie analogii pomiędzy procesem rozwoju architektury a rosnącą entropią jest ponadto dlatego wątpliwe, że rozwój budow­nictwa i architektury jest czymś różnym od samorzutnego procesu fizycznego, pro­wadzącego raczej do naturalnego niszczenia budowli. Działalność człowieka, zarówno w budownictwie jak i w pozostałych dziedzinach, można zgodnie z propozycjami Norberta Wienera scharakteryzować jako dążenie do nieustannego różnicowania poziomów energetycznych „pod prąd” rosnącej entropii). Racjonalne wykorzystanie materiału w nowoczesnych konstrukcjach łupinowych I wi­szących czy tarczownicowych ani nie jest zdeterminowane wzrastającą entropią, ani nie jest nakazem zawartym w prawach natury.

Comments are closed.