//////

SPRAWNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Sprawność współczesnych konstrukcji, tj. minimalny ciężar przypadający na jednostkę objętej konstrukcją przestrzeni, bywa bowiem osiągana dwojako: bądź przez stosowanie materiałów o dużej wytrzymałości (np. stal), bądź przez odpowiedni dobór kształtów, Jak np. w strukturach łupinowych I wiszących. Rzeczywiste wielkości naprężeń w tym pierwszym wypadku osiągają większe wartości, natomiast w drugim —prze­ciwnie— emocjonalne wrażenie napięcia wydaje się silniejsze. Zjawisko powyższe da się chyba wytłumaczyć aerodynamiką ich kształtów. Współczesny człowiek, poru­szający się za pomocą szybkich środków lokomocji, ma dla tych kształtów nie tylko pełne zrozumienie, ale wręcz kojarzą mu się one ze zdolnością ruchu. Nowoczesne metody badania konstrukcji potwierdzają przypuszczenie, że płynność i aerodynamika kształtów odpowiada „płynięciu” naprężeń wewnątrz materiału konstrukcji oraz że wszystkie „kanciaste” nieciągłości kształtu, rażące z punktu widzenia estetycznego odczucia harmonii, obniżają jednocześnie .konstrukcyjną wydajność.

Comments are closed.