//////

SYSTEMY SYNTEZY

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Pierwsze spośród wyżej wymienionych systemów sprowadzają całość do uporządkowanego zbioru „atomów” czy „cegiełek”. Systemy syntezy, będące negacją systemów „atomlzmu redukcyjnego”, sprzeciwiają się traktowaniu całości jako pochodnej elementów składowych; traktują ją jako kategorię nadrzędną. Jest rzeczą zadziwiającą, że szczególne rozpowszechnienie „atomizmu redukcyjnego” przypadające na koniec XIX i początek XX wieku, podobnie jak i późniejszy Ich kryzys, ma miejsce mniej więcej jednocześnie w różnych dziedzinach, np. w naukach przyrodniczych, humanistycznych i w tak wybitnie technicznej dyscyplinie, jaką jest budownictwo.

Comments are closed.