//////

U PODSTAW POGLĄDU

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Kształt struktur budowlanych—- wnioskują zwolennicy form organicznych —powinien być wzorowany na formach naturalnych. Podobieństwo do tworów naturalnych zapewni bowiem konstrukcyjne 0  estetyczne walory, natomiast mechaniczny charakter pozbawi je wspomnianych wartości.U podstaw powyższego poglądu leży założenie, że twory przyrody są bardziej dosko­nałe i piękne niż produkty działalności człowieka, a prawa rządzące naturą bardziej racjonalne I sprawiedliwsze niż prawa 1 normy ustanawiane przez ludzi. Te degra­dujące człowieka przekonania, szeroko dawniej rozpowszechnione w wielu dziedzi­nach humanistyki, np. estetyce, socjologii) itp., tylko wtedy przyznawały wytworom ludzkim piękno, porządek i wszelkie inne zalety, gdy stanowiły wierne kopie natury.

Comments are closed.