//////

WYSIŁKI ARCHITEKTA

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Wysiłki artysty-architekta, zmierzające do ujednolicenia konstrukcji i formy i uczy­nienia szkieletowej konstrukcji bardziej wyrazistą,’ skierowane są głównie na elewację i    polegają przede wszystkim • na podporządkowaniu kompozycji i klerunkowości detalu elewacji wewnętrznemu układowi konstrukcji. Uformowanie elewacji to jakby zewnętrzny kostium, mający symbolizować wewnętrzne przebiegi sił. i pracę kon­strukcji.W syntetycznych konstrukcjach przestrzennych kształtowaniu artystycznemu podlega sama struktura.’Żadne ujednolicenie konstrukcji i formy lub posługiwanie się ;,ornamentem wyjaśniającym” (rozdz. IV) nie jest już potrzebne, ponieważ tożsama z formą konstrukcja wyraża się sama. Widoczny kształt stropów żebrowych P. L. NervIego nie jest obrazem czy znakiem, mającym informować o wewnętrznych przebiegach sił pracy konstrukcji, lecz jest widokiem jej samej.

Comments are closed.