//////

WZNOSZONE STRUKTURY

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Struktury wznoszone dzięki zdobyczom nowoczesne] techniki, przede wszystkim duże budowle Inżynierskie, mają wielką siłę wyrazu, toteż można je traktować jako dzieła sztuk plastycznych. Architektura i technika są ze sobą ściśle powiązane161). Sztuka konstruowania może bowiem tworzyć obiekty będące źródłem silnych wzruszeń. Zadanie archltekta-artysty polega więc na poszukiwaniu kształtów i struktur o naturalnej sile wyrazu, związanej z tworzywem i jego właściwościami. Reprezentowaną przez siebie tendencję, uzależniającą wartość artystyczną nie od indywidualnych impulsów, lecz od samoistnych wartości struktury, nazywa Van der Rohe „bardziej obiektywną”.

Comments are closed.