//////

ZOBACZENIE PRZEBIEGU SIŁ

Author: admin  //  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Stosowanie owych metod pozwala na „zobaczenie” przebiegu sił i potwierdza przypuszczenie, że płynność l aerodynamika kształtów nowych budowli odpowiada rzeczywistemu zachowaniu się strumienia sił.W projektowaniu struktur przestrzennych większą niż uprzednio rolę odgrywa wysiłek twórczej intuicji konstruktora. Intuicja polega tu na umiejętności przewidy­wania przestrzennego kształtu przebiegu strumieni sił l dóbrania odpowiednlej formy  struktury) I nie ma mistycznego charakteru, niemniej pozostawia tak wielkie pole dla fantazji konstruktora; że jego praca nabiera pewnych cech twórczości artysty­cznej.Związek pomiędzy sztuką a techniką, konstrukcją a formą, jeszcze silniej niż dawniej akcentowany, staje się obustronny i ma nieco inny niż uprzednio charakter.

Comments are closed.